Col·legi2019-01-29T10:59:26+00:00

La principal funció del nostre Col·legi és la defensa dels interessos dels ciutadans, oferint una sèrie de serveis que es gestionen des de la nostra entitat, que garanteixen el compliment de les disposicions legals i la seguretat jurídica de tots aquells que necessiten de la nostra professió.

La nostra pàgina web té com a objectiu crear un vincle de comunicació entre el Col·legi i el col·legiat, amb l’administració i amb els ciutadans.

Posem a disposició de tots els usuaris, procuradors i ciutadans, tota la informació del nostre Col·legi, la nostra història, l’àmbit territorial i els partits judicials; els directoris de tribunals i de procuradors, les funcions de la nostra professió, els requisits per accedir-hi, el servei d’assistència jurídica gratuïta i el torn d’ofici; el servei de guàrdies i en general tota la informació dels serveis, activitats i mitjans de treball que tenim a disposició dels col·legiats.

D’altra banda també oferim una xarxa de comunicació per accedir a tota la informació relacionada amb el nostre ordenament jurídic i l’àmbit professional del procurador.

Degana
María Luisa Valero Hernández

COMISSIONS DEL COL·LEGI DE PROCURADORS

MEMÒRIES EXERCICIS ANUALS

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Que és un Procurador i quines son les seves funcions?

video_frame

(Informació del Consejo General de Procuradores de España)