RECOMANACIONS I PROTOCOL PER A LA TORNADA A L’ACTIVITAT JUDICIAL

Us informem que a partir del dia 28 de maig de 2020, estaran les Seus de Terrassa i Rubí obertes amb l’horari habitual a efectes de presentació d’escrits.

Us adjuntem les recomanacions i el protocol que cal seguir.

Per qualsevol aclariment estem a la vostra disposició ( secretaria@procuradorsterrassa.cat )

NOU PROTOCOL

RECOMANACIONS PER A LA TORNADA A L’ACTIVITAT JUDICIAL

LLISTAT DADES DELS JUTJATS

LA FIGURA DEL PROCURADOR

El Procurador dels Tribunals és un professional liberal i independent, llicenciat o graduat en Dret, que coneix el funcionament dels òrgans jurídics i que garanteix la igualtat de les parts en el procés judicial, a les quals representa de manera directa, voluntària, legal i tècnica. Actua en totes les jurisdiccions del Dret i participa en tot el procediment judicial,

responsabilitzant-se’n i agilitzant-ne els tràmits, a més d’oferint-ne una comunicació objectiva i fidedigna sobre el desenvolupament. Així mateix, tramita a l’advocat totes les resolucions i escrits que presenta i vetlla pels interessos del client guardant-li el secret professional. És, en definitiva, un veritable especialista en l’àmbit de l’execució judicial i un col·laborador necessari de l’Administració de Justícia.