Inici2020-04-11T08:47:51+00:00

COMUNICAT JUNTA DE GOVERN_COVID-19

Benvolguts companys,

Per tal de facilitar-vos les tasques d’aquest dies us facilitem llistat dades Jutjats Terrassa i Rubí (telèfons, fax i correus electrònics).

Per qualsevol aclariment les secretaries del Col·legi farem “teletreball” i podeu contactar amb nosaltres:

Seu Terrassa: secretaria@procuradorsterrassa.cat – T: 937889819

Seu Rubí: delegaciorubi@procuradorsterrassa.cat – T: 936994636

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

LLISTAT DADES DELS JUTJATS

LA FIGURA DEL PROCURADOR

El Procurador dels Tribunals és un professional liberal i independent, llicenciat o graduat en Dret, que coneix el funcionament dels òrgans jurídics i que garanteix la igualtat de les parts en el procés judicial, a les quals representa de manera directa, voluntària, legal i tècnica. Actua en totes les jurisdiccions del Dret i participa en tot el procediment judicial,

responsabilitzant-se’n i agilitzant-ne els tràmits, a més d’oferint-ne una comunicació objectiva i fidedigna sobre el desenvolupament. Així mateix, tramita a l’advocat totes les resolucions i escrits que presenta i vetlla pels interessos del client guardant-li el secret professional. És, en definitiva, un veritable especialista en l’àmbit de l’execució judicial i un col·laborador necessari de l’Administració de Justícia.