INFORMACIÓ DELS PARTITS JUDICIALS

PARTIT JUDICIAL DE TERRASSA

Rb. Pare Alegre,112
08224, Terrassa
Tel. 937 889 819
——————-
El partit judicial de Terrassa, abasta als municipis de: Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i Terrassa.

El Col·legi de Procuradors de Terrassa Està en els baixos de l’edifici judicial, tenint zona de pàrquing.

TELÈFONS D’INTERÈS

Jutjats de Terrassa

Telèfon

Fax

E mail

Jutjat de Primera Instància num.1 936932961 936932951 instancia1.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat de Primera Instància num.2 936932964 936932952 instancia2.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat de Primera Instància num.3 936932967 936932953 instancia3.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat de Primera Instància num.4 936932970 936932954 instancia4.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat de Primera Instància num.5 936932973 936932955 instancia5.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat de Primera Instància num.6 936932976 936932956 instancia6.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat de Primera Instància num.7 936932979 936932957 instancia7.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat de Primera Instància num.8 936932563 936932566 instancia8.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat de Primera Instància num.9 938564664 938564665 instancia9.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat d’instrucció 1 936932983 936932959 instruccio1.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat d’instrucció 2 936932986 936932960 instruccio2.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat d’instrucció 3 936932989 936932577 instruccio3.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat d’instrucció 4 936932992 936932578 instruccio4.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat VIDO 1 936932583 936932586 vido1.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat de lo Penal 1 936932995  36932579 penal1.terrassa.@xij.gencat.cat
Jutjat de lo Penal 2 936932998 936932580 penal2.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat de lo Penal 3 936932520 936932521 penal3.terrassa@xij.gencat.cat
Jutjat de lo Social 1 936932571 936932581
Jutjat de lo Social 2 936932574 936932582
MUNICIPI TELÈFON 1 FAX
Castellbisbal – Av. Pau Casals, 9 – CP: 08755 93 772 10 16 93 772 35 81
Matadepera – Plaça de la Vila, 1 – CP: 08230 93 730 17 82 93 730 02 44
Olesa de Montserrat – Mallorca, 13 baixos, local 16 CP: 08640 93 778 52 52 93 778 52 52
Rellinars – Plaça de l’Ajuntament s/n CP: 08299 93 834 50 00 93 834 51 01
Sant Cugat – Plaça de Barcelona, 17 – CP: 08190 93 674 66 96 93 675 32 11
Ullastrell – Serra, 17 – CP: 08233 93 788 72 62 93 788 71 95
Vacarisses – Pau Casals, 17 – CP: 08233 93 835 90 02
Viladecavalls – Llevant , s/n – CP: 08232 93 780 50 07
Núm. 1 de Terrassa (Oficina Liquidadora) – Puignovell, 14 baixos 93 693 29 61 93 783 26 44
Núm 2 de Terrassa – Independència, 1-B, locals 6 i 7 93 733 66 59 93 780 16 17
Núm 3 de Terrassa – Puignovell, 14 1er 93 783 74 33 93 786 33 55
Núm. 5 de Terrassa – Passatge Vapor Gran, 29-2a planta, Local E 93 784 84 60 93 786 92 09
VEURE LLISTAT
FESTES LOCALS

PARTIT JUDICIAL DE RUBÍ

Jutjats mixtes del  num. 1 al 6

Plaça Pere Esmendia 15, 08191-Rubí.

(parking públic a la part posterior de l’edifici)

Jutjats mixtes num. 7 i num. 8

Carretera Sant Cugat 18, 08191 Rubí.

Zona aparcament al costat del barri 25 de septiembre (part posterior del jutjats)

El partit judicial de Rubí, abasta els municipis de: Castellbisbal, Sant Cugat i Rubí.


Col.legi de Procuradors de Terrassa (seu Rubí)

Espoz i Mina, 4
08191, Rubí
Tel. 936 994 636

TELÈFONS D’INTERÈS

SERVEI TELÈFON 1 FAX
Deganat de Rubí 93 586 08 60 93 697 61 72
Instància e Instrucció núm. 1 93 586 08 51 93 588 30 41
Instància e Instrucció núm. 2 93 586 08 52 93 697 92 87
Instància e Instrucció núm. 3 93 586 08 53 93 588 32 84
Instància e Instrucció núm. 4 93 586 08 54 93 697 49 97
Instància e Instrucció núm. 5 93 586 08 55 93 588 33 03
Instància e Instrucció núm. 6 93 553 85 72 93 553 85 74
Instància de Instrucció núm. 7 – Crta. SAnt Cugat, 18 93 586 23 60 93 697 78 24
Instància e Instrucció núm. 8 – Ctra. Sant Cugat, 18 93 586 22 07 93 586 22 11
Registre Civil 93 586 08 50
Fiscalia 93 588 65 92
Col·legi d’Advocats – c/ Espoz i Mina, 2-4 baixos 93 588 11 57 93 588 33 49
Procuradors-Delegació Rubí – c/ Espoz i Mina, 2-4 baixos 93 699 46 36 93 699 16 99
MUNICIPI TELÈFON 1 FAX
Castellbisbal- Av. Pau Casals, 9 – C.P. 08755 93 772 10 16 93 772 35 81
Sant Cugat – Plaça de Barcelona, 17 – C.P.08190 93 674 69 58 93 675 32 11
Núm. 1 de Rubí (Of.liquidadora) – Dr. Ferran, 22-24 local – C.P.08191 93 586 20 54 93 586 23 51
Núm. 2 de Rubí – General Prim, 35, 1er. C.P. 08191 93 697 78 02 93 588 45 61
Sant Cugat núm 1- Pg.Mossen Cinto Verdaguer, 60-CP.08197 93 583 01 56 93 588 45 61
San Cugat núm. 2 -Pg. Rubí, 37 – CP.08197 93 587 82 25 93 576 74 95
VEURE LLISTAT
FESTES LOCALS