Partits Judicials2019-01-29T10:59:22+00:00

INFORMACIÓ DELS PARTITS JUDICIALS

Jutjats Terrassa

PARTIT JUDICIAL DE TERRASSA

Rb. Pare Alegre,112
08224, Terrassa
Tel. 937 889 819
——————-
El partit judicial de Terrassa, abasta als municipis de: Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i Terrassa.

El Col·legi de Procuradors de Terrassa Està en els baixos de l’edifici judicial, tenint zona de pàrquing.

TELÈFONS D’INTERÈS

NOM TELÈFON FAX
Servei Comú General 93 693 29 19 93 693 29 21
Primera Instància núm. 1 93 693 29 61 93 693 29 51
Primera Instància núm. 2 93 693 29 64
Primera Instància núm. 3 93 693 29 61 93 693 29 53
Primera Instància núm. 4 93 693 29 70 93 693 29 54
Primera Instància núm. 5 93 693 29 73 93 693 29 55
Primera Instància núm. 6 93 693 29 76 93 693 29 56
Primera Instància núm. 7 93 693 29 61 93 693 29 57
Primera Instància núm. 8 93 693 25 63 93 693 25 66
Instrucció núm. 1 93 693 29 83 93 693 29 59
Instrucció núm. 2 93 693 29 86 93 693 29 60
Instrucció núm. 3 93 693 29 89 93 693 25 77
Instrucció núm. 4 93 693 29 92 93 693 25 78
VIDO 93 693 25 83 93 693 25 86
GUÀRDIA 93 693 29 22 93 693 29 27
Penal núm. 1 de Terrassa 93 693 29 95 93 693 25 79
Penal núm. 2 de Terrassa 93 693 29 98 93 693 25 80
Penal núm. 3 de Terrassa 93 693 25 20 93 693 25 21
Social núm. 1 de Terrassa 93 693 25 71 93 693 25 81
Social núm. 2 de Terrassa 93 693 25 74 93 693 2582
Registre Civil 93 693 29 11 93 693 29 14
Fiscalia 93 693 29 28 93 693 29 50
Col·legi d’Advocats 93 780 13 66 93 733 06 67
Col·legi d’Advocats S.O.J. (Jutjats) 93 733 24 10 93 789 49 74
93 789 39 31
Col·legi Procuradors (Secretaria) 93 788 98 19 93 780 46 38
MUNICIPI TELÈFON 1 FAX
Castellbisbal – Av. Pau Casals, 9 – CP: 08755 93 772 10 16 93 772 35 81
Matadepera – Plaça de la Vila, 1 – CP: 08230 93 730 17 82 93 730 02 44
Olesa de Montserrat – Mallorca, 13 baixos, local 16 CP: 08640 93 778 52 52 93 778 52 52
Rellinars – Plaça de l’Ajuntament s/n CP: 08299 93 834 50 00 93 834 51 01
Sant Cugat – Plaça de Barcelona, 17 – CP: 08190 93 674 66 96 93 675 32 11
Ullastrell – Serra, 17 – CP: 08233 93 788 72 62 93 788 71 95
Vacarisses – Pau Casals, 17 – CP: 08233 93 835 90 02
Viladecavalls – Llevant , s/n – CP: 08232 93 780 50 07
Núm. 1 de Terrassa (Oficina Liquidadora) – Puignovell, 14 baixos 93 693 29 61 93 783 26 44
Núm 2 de Terrassa – Independència, 1-B, locals 6 i 7 93 733 66 59 93 780 16 17
Núm 3 de Terrassa – Puignovell, 14 1er 93 783 74 33 93 786 33 55
Núm. 5 de Terrassa – Passatge Vapor Gran, 29-2a planta, Local E 93 784 84 60 93 786 92 09
VEURE LLISTAT

PARTIT JUDICIAL DE RUBÍ

Espoz i Mina, 4
08191, Rubí
Tel. 936 994 636
——————–
El partit judicial de Rubí, abasta als municipis de: Castellbisbal, Sant Cugat i Rubí.

Els jutjats del nº 1 al nº 6, estan situats en la Plaza Pere Esmendia 15, 08191-Rubí. pàrquing públic en la part de darrere de l’edifici; i els jutjats nº 7 i nº 8 estan en Carretera Sant Cugat 18, 08191-Rubí. Zona aparcament junt barri 25 de setembre (part posterior dels jutjats)

TELÈFONS D’INTERÈS

SERVEI TELÈFON 1 FAX
Deganat de Rubí 93 586 08 60 93 697 61 72
Instància e Instrucció núm. 1 93 586 08 51 93 588 30 41
Instància e Instrucció núm. 2 93 586 08 52 93 697 92 87
Instància e Instrucció núm. 3 93 586 08 53 93 588 32 84
Instància e Instrucció núm. 4 93 586 08 54 93 697 49 97
Instància e Instrucció núm. 5 93 586 08 55 93 588 33 03
Instància e Instrucció núm. 6 93 553 85 72 93 553 85 74
Instància de Instrucció núm. 7 – Crta. SAnt Cugat, 18 93 586 23 60 93 697 78 24
Instància e Instrucció núm. 8 – Ctra. Sant Cugat, 18 93 586 22 07 93 586 22 11
Registre Civil 93 586 08 50
Fiscalia 93 588 65 92
Col·legi d’Advocats – c/ Espoz i Mina, 2-4 baixos 93 588 11 57 93 588 33 49
Procuradors-Delegació Rubí – c/ Espoz i Mina, 2-4 baixos 93 699 46 36 93 699 16 99
MUNICIPI TELÈFON 1 FAX
Castellbisbal- Av. Pau Casals, 9 – C.P. 08755 93 772 10 16 93 772 35 81
Sant Cugat – Plaça de Barcelona, 17 – C.P.08190 93 674 69 58 93 675 32 11
Núm. 1 de Rubí (Of.liquidadora) – Dr. Ferran, 22-24 local – C.P.08191 93 586 20 54 93 586 23 51
Núm. 2 de Rubí – General Prim, 35, 1er. C.P. 08191 93 697 78 02 93 588 45 61
Sant Cugat núm 1- Pg.Mossen Cinto Verdaguer, 60-CP.08197 93 583 01 56 93 588 45 61
San Cugat núm. 2 -Pg. Rubí, 37 – CP.08197 93 587 82 25 93 576 74 95
VEURE LLISTAT